ИЗОМАКС

РЕМОНТ НА ПОКРИВА С 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ, ВКЛЮЧВАЩ:
 • Покупка, доставка и разтоварване на хидроизолационните материали
 • Запълване на пукнатини и наранени зони с хидроизолационна паста
 • Полагане на 1 цялостен слой грунд
 • Полагане на 1 цялостен слой хидроизолационна паста - Изомакс A
 • Полагане на 1 цялостен слой мрежа против напукване
 • Полагане на 1 цялостен слой хидроизолационна паста - Изомакс A
 • Полагане на 1 цялостен слой хидроизолационна паста - Изомакс A
 • Полагане на 1 цялостен слой полиестерен воал
 • Полагане на 1 цялостен слой хидроизолационна паста - Изомакс A
 • Полагане на 1 цялостен слой армираща хидроизолационна паста - Изомакс А
 • Полагане на 1 цялостен UV слой /слънцезащитен слой/ - в цвят червен - Изомакс Еласт

 

Срок за изпълнение - 10 работни недъждовни дни!

РЕМОНТ НА ПОКРИВА С 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ, ВКЛЮЧВАЩ:
ПРЕДИМСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ ИЗОМАКС
МЕТОД НА ПОЛАГАНЕ